Sunday, July 31, 2016

INFANTA 2 CHAPTER ASSEMBLYCompose of Chapter Head, Unit Heads, Household Head ,  Household members
and Music Ministry of Chapter 2
Source and Photo By: Lucy Florante Murillo

Monday, July 11, 2016

PANALANGIN

Maraming salamat sa kaloob mong trabaho
ngayong araw na ito. 
Nagdudulot po ito sa akin
Ng laksang biyaya
Upang maalala ko na Ikaw
Ang sadyang lumilikha ng lahat ng bagay.
At upang makita ko
Ang walang hanggan mong KAPANGYARIHAN.
PATNUBAYAN MO PO ANG AMING PANGULO NG BANSA,
GAWIN MO PO SIYANG MALUSOG AT MALAKAS ANG  PANGA-NGATAWAN
AT ADDITIONAL TALINO SA KANYANG MGA DESISYON. ILIGTAS MO PO
SYA sa ANOMANG KARAMDAMAN AT KAPAHAMAKAN.
DALANGING PO NAMIN NA  MAGTAGUMPAY SYA SA KANYANG 
MAGANDANG LAYUNIN SA BANSANG PILIPINAS.
HINIHILING NAMIN  ITO SA PAMAMAGITAN NG IYONG ANAK NA SI HESUKRISTO,
NA AMING PANGINOON, AMEN


60-anyos pataas, may P6K sa 2016

60-anyos pataas, may P6K sa 2016: Dadagdagan pa ang bilang ng senior citizens na makikinabang sa mga pensiyon na ipinagkakaloob ...

Subscribe to Biztalk and Jobs via Email

Become a fan Biztalk and Jobs in Facebook

Follow me on Twitter

Blog Links:

Health and Wellness

The Leader

ACTRESS @ CELEBRITIES PHOTOS

Young and Adult Sexual Reprouctive Health

Organic Farming

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...